Warto zauważyć, że jedna z możliwość wideo marketingu w sposób szczególny pozwala na interakcję z odbiorcami w czasie rzeczywistym. Mowa o streamingu wideo w formie live w mediach społecznościowych. 

Bezpośredni kontakt z odbiorcą, na wizji, w obecności kilku lub nawet kilkuset tysięcy osób, wywołuje poczucie unikatowości i wyróżnienia, co przekłada się na zacieśnienie więzi z marką. Mowa np. o influencerach czy popularnych przedstawicielach marki, którzy w sposób bezpośredni zwracają się do konkretnych odbiorców, a nawet pozwalają na dołączenie ich do transmisji celem zadania pytania lub udzielenia wypowiedzi. 

Zabiegi tego typu pozwalają uzyskać unikatowy efekt identyfikacji konsumenta z produktem czy usługą, a także przy niewielkich nakładach finansowych i czasowych zyskać przewagę konkurencyjną.[1] Odnosząc się do wcześniej przywoływanych definicji marki, warto przypomnieć, że marka jest postrzegana przez odbiorcę inaczej, niż przez jej właściciela. Wizerunek marki w oczach konsumenta jest sekwencją skojarzeń zapisanych w pamięci na temat danego produktu czy wydarzenia.[2] 

Według Doyla można wskazać trzy typy wizerunków marki: wizerunek oparty na cechach, na aspiracjach odbiorców i doświadczeniach konsumenckich.[3] Wideo oraz interaktywne działania związane z jego publikacją oferowane przez nowe media odpowiadają potrzebom kreowania w sposób bezpośredni każdego z wymienionych typów wizerunku marki. Wideo, jak żadne inne medium, pozwala na sformułowanie przekazu będącego połączeniem obrazu, dźwięku, grafik czy napisów. Do tego wideo dedykowane publikacji w Internecie, daje szerokie możliwości prezentacji pod kontem formy, czasu i miejsca.

Według badań agencji Zenith, 96 proc. respondentów stwierdziło, że wideo pomaga im w dokonywaniu decyzji zakupowych, 73 proc. potwierdziło też, że znacznie śmielej wybiera produkty po obejrzeniu filmu w sieci.[4]


[1] Daniłoś M., op. cit., s. 100

[2] Keller, K.L., Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2011, s. 49.

[3] Doyle, P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg, Warszawa, 2003.

[4] 90 proc. kupujących w sieci przyznaje, że reklama video wpływa na ich decyzje zakupowe https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/90-proc-kupujacych-w-sieci-przyznaje-ze-reklama-video-wplywa-na-ich-decyzje-zakupowe,63161.html [dostęp 29.08.2022 rok].

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ